Щороку біля 300 викладачів Університету проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах . Зокрема, в Інституті українознавства НАН України, Інституті прикладних проблем механіки і математики НАН України , Інституті регіональних досліджень НАН України , Інституті народознавства НАН України, Львівському відділенні Інституту літератури НАН України, Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України , Інституті геології та геохімії горючих копалин НАН України, національному університеті “Львівська політехніка”, національному лісотехнічному університеті України, Львівській комерційній Академії , Львівському державному університеті внутрішніх справ, інших вищих навчальних закладах та за кордоном.

Процедуру, види, форми, обсяг, періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка визначає  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.